Handbjerg Hovgaards Historie

Handbjerg Hovgaards tidlige historie er ringe belyst, men i 1438 har de to søstre Inger og Elle Nielsdatter været bosat på gården. Inger Nielsdatter var enke efter den lavadelige Niels Qvie, men var barnløs. Hovgaard lå senere under Stubber Kloster, den senere Stubbergård, formentlig i forbindelse med, at søstrene gav sig som nonner til klosteret.
Ved Reformationen 1536 blev alt kirkegods i Danmark lagt under Kronen. Stubber Kloster blev dog allerede i 1547 videresolgt til Iver Juel, hvor ‘Hofgaard’ – eller Hovgaard – nævnes som en af ti gårde i Handbjerg sogn. Gården var da en stor fæstegård, som blev fæstet af Christen Nielsen.
Senere synes gården at have opnået status som herregård. Iver Juel’s datter, Maren, blev gift med Erik Rosenkrantz, som skrev sig til den nærliggende herregård, Landting, men da Maren døde i 1624, skete det på ‘hendes gård Handbjerg Hofvgaard’.
Handbjerg Hovgaard blev solgt til Christopher von Gersdorff, og kort herefter opstod en strid med herremanden på Landting om fiskeriet i Hellegaard Å, som dog endte med at blive tilkendt Handbjerg Hovgaard.

Gerdorff videregav i 1632 gården til sin datter, Dorthe von Gersdorff, der var gift med Johan Rantzau. Deres datter førte den videre til Johan Brockenhuus, under hvis ejerskab der blev lagt mere jord ind under hovedgården. Selv var Brockenhuus ikke meget på gården, da han brugte megen tid på militærtjeneste i Norge.
I 1682 blev gården efter nogle få år på kreditorers hænder solgt til Christen Linde. Han var en dreven og hovedrig forretningsmand, der allerede ejede 12 herregårde på egnen. I 1702 blev Christen Linde optaget i adelsstanden og fik navnet Christen de Linde. Da han to år senere døde, arvede hans søn af samme navn Hovgaard og det nærliggende Volstrup.

Slægten Linde ejede Handbjerg Hovgaard i over halvandet hundrede år ‒ fra 1682 til 1843. Gennem perioden var der forskellige tiltag på gården. I 1775 blev den nuværende hovedbygning opført og haven anlagt under Jens de Linde. Han opgav desuden studedriften og satsede i stedet på mejeridrift, det såkaldte hollænderi, og sørgede for at bortsælge fæstegårdene til bøndernes selveje. Hans efterfølger udstykkede selve hovedgården i mindre parceller, hvoraf Handbjerg Hovgaard udgjorde hovedparcellen.
Henrik de Linde afgav gården i 1843 til D.C. Petersen. Herefter har den haft talrige ejere og har været genstand for megen spekulation, især i årene 1900-1920, hvor der også foretoges yderligere udstykninger.

Ejerrække

• ( – ) Niels Qvie
• ( -1438) Inger Nielsdatter, gift Qvie
• ( -1438) Elle Nielsdatter
• ( -1536) Stubberkloster
• (1536-1547) Kronen
• (1547-1556) Iver Juel
• (1556-1591) Erik Rosenkrantz
• (1591-1624) Maren Juel, gift Rosenkrantz
• (1624-1632) Christopher von Gersdorff
• (1632-1638) Johan Rantzau
• (1638-1640) Anne Rantzau, gift Brockenhuus
• (1640-1673) Johan Brockenhuus
• (1673-1677) Jørgen Brockenhuus
• (1677-1679) Cathrine Magdalene von Lohausen, gift Brockenhuus
• (1679-1681) Peder Pedersen Høeg
• (1681-1682) Niels Pedersen Høeg
• (1681-1682) Chr. Soelgaard
• (1682-1706) Christen Linde
• (1706-1723) Christen de Linde
• (1723-1763) Henrik Juul de Linde
• (1763-1799) Jens de Linde
• (1799- ) Margrethe Sophie Krabbe gift Linde
• ( -1808) Christen Linde
• (1808-1843) Henrik Linde
• (1843- ) D. C. Petersen
• ( -1857) H. P. Rygaard
• (1857) C. F. Ingerslev
• (1857- ) Fryd
• ( -1860) N. A. Hofman-Schmidt
• (1860) Dorothea Schmidth, gift Kemp
• (1860-1907) Chr. Ebbensgaard
• (1907-1918) Forskellige ejere
• (1918-1920) K. J. Ejskær
• (1920-1943) N. J. Ejskær
• (1943-1961) H. Linnet
• (1961-1971) P. A. Linnet
• (1971-1985) Christian Boll
• (1985- ) Finn Thomsen
• ( -2011) Egon Eskildsen
• (2011- ) Susanne Vestergård Bonde